Ga naar hoofdinhoud

Gezamenlijke kenmerken

Niet alle leercentra bieden hetzelfde programma.
Ze werken wel allemaal met dezelfde uitgangspunten:

Kenmerken

 • Naschools programma van 10 tot 12 weken, 1 middag per week, 2 à 3 uur lang
 • Gericht op leerlingen tussen 9 en 14 jaar die om sociaal-emotionele redenen niet de prestaties leveren die op school van ze verwacht worden.
 • Aanvullend op het reguliere onderwijs.
 • Selectie vindt plaats via school.
 • Deelname is vrijwillig, niet vrijblijvend.
 • De leercentra worden geleid door een gekwalificeerde docent met ondersteunend personeel.
 • Alles draait om de wow-factor. De omgeving stimuleert de kinderen om te leren. Betekenisvol leren noemen we dat.
 • Het programma is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de deelnemers en op taal, rekenen en ICT.
 • Het curriculum sluit aan bij de individuele leerbehoeften en -mogelijkheden.
 • De leerresultaten worden zorgvuldig gemonitored.
 • De ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie worden in beeld gebracht.
 • Leercentra zijn voorzien van moderne ICT en multimedia.
 • Betrokkenheid van ouders is een voorwaarden.

Curriculum

Het curriculum is programma- en ontwikkelingsgericht. Er zijn tal van mogelijkheden om binnen de geboden structuur planmatig te werken aan taal en rekenen door gebruik te maken van ICT en multimedia. Het curriculum bevordert het samenwerken, het reflecteren en het stellen van eigen doelen.

Ict en multimedia

Playing for Success maakt veel gebruik van ict en multimedia. Leerlingen leren spelenderwijs werken met software en hardware en zijn tegelijkertijd bezig met oefenen in taal en rekenen.

Relatie school – leercentrum

Er is sprake van een duidelijk scheiding tussen de school en het leercentrum. Wat in het leercentrum gebeurt is aanvullend en vindt na en buiten school plaats. De vorderingen worden teruggekoppeld naar school.

Selectie

Selectie vindt plaats op school door een hiervoor speciaal benoemde leraar. Playing for Success is bedoeld voor ‘gewone’ kinderen die het sociaal-emotioneel niet makkelijk hebben. Kinderen met zware gedragsproblemen of gediagnostiseerde leerstoornissen behoren niet tot de primaire doelgroep. Een aantal leercentra heeft voor kinderen uit het speciaal onderwijs een aangepast programma ontwikkeld.

Vrijwillige deelname

Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De wow-omgeving draagt bij aan een sterke motivatie om deel te nemen. Bij de start worden contracten afgesloten met deelnemers en hun ouders. Er worden afspraken gemaakt over een aanwezigheidsplicht.

Medewerkers

Op een groep van maximaal 15 leerlingen zijn minimaal vier begeleiders actief. Eén van hen is de centrummanager. De centrummanager is niet alleen een excellente docent, maar ook een ondernemer die een cruciale rol speelt in het verwerven van een positie binnen de club. Hij of zij moet deuren openen die soms gesloten blijven, motiveren, enthousiasmeren, bemiddelen en aanvullende middelen verwerven. De centrummanager is niet in dienst van de club.Het ondersteunend personeel bestaat uit assistenten en verschillende mbo- of hbo-studenten die hun beroepspraktijkvormende stage lopen. Soms treden vrijwilligers uit de wijk op als coach van de deelnemers. Het hele team werkt vanuit een gezamenlijke herstelgerichte pedagogische visie

Rolmodellen

Het werken met idolen is een belangrijk onderdeel van het curriculum, bijvoorbeeld door spelers te betrekken bij opdrachten of door gebruik te maken van wedstrijdbeelden. Elk leercentrum bepaalt zelf op welke manier rolmodellen zich inzetten. Behalve de spelers, kunnen ook andere succesvolle mensen die direct of indirect verbonden zijn aan de club worden ingezet.

Structuur

Naast de intensieve steun en aandacht is er een duidelijke structuur in het leercentrum. Kinderen weten wat er van hen wordt verwacht bij het leren en in de omgang met elkaar. De combinatie van enthousiaste ondersteuning en een heldere structuur zorgt voor een duidelijk, stimulerend en positief leerklimaat.

Toetsen

Groei in zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie wordt gemeten in het leercentrum. De uitkomsten worden gebruikt voor het opstellen van individuele leerdoelen en worden na afloop met de school besproken.

Bezoekadres
AFAS Stadion Ingang 9, onder het Fancentrum
T: 072 - 547 81 71

Postadres
Playing for Success Alkmaar
AFAS Stadion
Stadionweg 1
1812 AZ Alkmaar

Centrummanager
Iwan Sombroek
i.sombroek@playingforsuccess.nl
T: 072 - 547 81 71

Docent
Francisco Rubio Fernandez
f.rubiofernandez@playingforsuccess.nl
T: 072 - 547 81 71

Francis Seignette
f.seignette@playingforsuccess.nl
T: 072 - 547 81 71

www.playingforsuccess.nl/alkmaar 

Bezoekadres
Hoofdlocatie Hotel/restaurant Finn.
Koopmanstraat 7, 1315 HD Almere
T: 036 - 548 68 88

Algemeen directeur
Leonie Brand
l.brand@playingforsuccess.nl
M: + 31 6 42 19 39 47

Docenten
Laura Verdouw
l.verdouw@playingforsuccess.nl
M: + 31 6 48 26 83 07

Tim Schoones
t.schoones@playingforsuccess.nl
M: + 31 6 14 88 77 51

Gracia Mahabier
g.mahabier@playingforsuccess.nl
M: + 31 6 21 14 40 18

Marloes van Melsen
m.vanmelsen@playingforsuccess.nl
M: + 31 6 46 60 21 54

Dennis Burgers
d.burgers@playingforsuccess.nl
M: + 31 6 37 34 97 51

Loraine Weber
l.weber@playingforsuccess.nl
M: + 31 6 42 33 62 23

Onno van Elsacker
o.vanelsacker@playingforsuccess.nl
M: + 31 6 53 13 59 37

Esther Teunen (Social Worker)
e.teunen@playingforsuccess.nl
M: + 31 6 17 52 80 38

Locaties
Almere City FC
Competitieweg 20
1318 EA Almere

Stad&Natuur
Kemphaanstraat 1
1358 AD Almere

Kunstlinie
Esplanade 10
1315 TA Almere

Nieuwe Bibliotheek
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere

A.S.C. Waterwijk
Rie Mastenbroeksportpark 4
1314 AZ Almere

www.pfsalmere.nl

Bezoekadres
Vitesse Stadion GelreDome
Batavierenweg 25

Postadres
Postbus 366
6800 AJ Arnhem

Centrummanager
Ab van der Woude
M: +31 6 53 94 51 06
a.vanderwoude@playingforsuccess.nl

 

www.playingforsuccessarnhem.nl

Bezoekadres
Playing for Success Breda
Stadionstraat 11-4
4815 NC Breda
T: 076 - 521 45 00

Tim Coremans projectleider NAC Maatschappelijk 
t.coremans@bom.nl

PO Mart van Poppel 
m.vanpoppel@playingforsuccess.nl

Bezoekadres ADO:
Bingoal Stadion
Haags Kwartier 55
2491 BM Den Haag

Locatie Zuiderpart Sport:
mr, Meester P. Droogleever Fortuynweg 22
2533 SR Den Haag

Locatie De Meppel
Meppelweg 339
2544 AH Den Haag

Postadres:
Stichting Playing for Success Den Haag
Scheveningseweg 60
2517 KW Den Haag
info@pfsdenhaag.nl

Centrummanager
Nicole Pont
n.pont@playingforsuccess.nl
T: +31 6 31 65 98 80

 

www.pfsdenhaag.nl

Bezoekadres:
Riwal Hoogwerkers Stadion
Krommedijk 210
3312 LH Dordrecht

Postadres:
Postbus 979
3300 AZ Dordrecht

Centrummanager
Jordy Valkestijn
j.valkestijn@playingforsuccess.nl
T: 078 - 613 00 00
M: +31 6 83 22 25 82

www.pfs-dordrecht.nl

Postadres
Postbus 886
5600 AW Eindhoven
eindhoven@playingforsuccess.nl

Centrummanager
Gijs van Dijsseldonk
g.vandijsseldonk@playingforsuccess.nl
M: +31 6 52 74 09 44

www.playingforsuccesseindhoven.nl

Bezoekadres
Euroborg
Skybox 210/211
Boumaboulevard 41
9723 ZS Groningen

Postadres
Euroborg
Skybox 210/211
Boumaboulevard 41
9723 ZS Groningen

Centrummanager
Dion Folkersma
M: +31 6 21 80 07 19
d.folkersma@playingforsuccess.nl

www.playingforsuccessgroningen.nl

Bezoekadres
Playing for Success Leeuwarden
Cambuurplein 44
8921 RG Leeuwarden
T: 058 - 296 33 00

Postadres
Postbus 547
8901 BH Leeuwarden

Projectleider
Evert Hoekstra
e.hoekstra@playingforsuccess.nl
M: +31 6 28 76 06 19

 

Bezoekadres:
Playing for Success Maastricht
Geusseltweg 11

Postadres:
Postbus 4444
6202 ZV Maastricht

Centrummanager
Iris de Graaf
i.degraaf@playingforsuccess.nl
M: +31 6 15 00 48 39

www.playingforsuccess.nl/maastricht

Bezoekadres:
Stadion De Goffert
Stadionplein 1
6532 AJ Nijmegen

Centrummanager
Ivo Westerweele
i.westerweele@playingforsuccess.nl
M: +31 6 83 22 25 82

necmaatschappelijk.nl/n.e.c.-leert/n.e.c.-for-success

Bezoekadres
De Graafschap Stadion de Vijverberg
Lijsterbeslaan 101A
7004 GN Doetinchem

Postadres
Postbus 249
7000 AE Doetinchem

Centrummanager
Sandra Komdeur
M: +31 6 55 75 77 81
s.komdeur@playingforsuccess.nl

Bezoekadres:
Playing for Success Excelsior
Honingerdijk 110
3062 NX Rotterdam

Centrummanager: 
Iris de Iongh
M: +31 6 51 82 37 61
i.deiongh@playingforsuccess.nl

www.playingforsuccess.nl/rotterdam-excelsior

Bezoekadres:
Topsportcentrum
Van Zandvlietplein 20
3077 AA Rotterdam

Centrummanager: 
Brenda Pons
M: +31 6 43 50 84 09
b.pons@playingforsuccess.nl

 

www.playingforsuccess.nl/rotterdam-topsportcentrum

Bezoekadres
Playing for Success Tilburg
Goirleseweg 34
5026 PC Tilburg
T: +31 6 87 78 31 00

Centrummanager
Linda van Elderen
l.vanelderen@playingforsuccess.nl
T: +31 6 87 78 31 00

www.playingforsuccess.nl/tilburg

Bezoekadres:
Playing for Success IJmond
Telstar Stadion
Minister van Houtenlaan 123
1981 EK Velsen-Zuid

Postadres
Postbus 90
1970 AB IJmuiden

Centrummanager
Bianca Ridder

Informatie
ijmond@playingforsuccess.nl

 

Playing for Success Zuid-Friesland
Abe Lenstra Stadion
Abe Lenstra Boulevard 19
8448 JA Heerenveen

Postbus 513
8440 AM Heerenveen

Docent
Klaas Rozema
k.rozema@playingforsuccess.nl 
M: +31 6 57 56 45 88

Centrummanager
Jochem Jousma
j.jousma@playingforsuccess.nl
M: +31 6 53 21 85 41
• Aanwezig: maandag en dinsdag

 

www.playingforsuccesszuid-friesland.nl

Tesselschadestraat 155
8023 BL Zwolle

Centrummanagers 9-14
Harold van Bremen
h.vanbremen@playingforsuccess.nl
M: +31 6 30 36 20 80
• Aanwezigheid: di en wo.

Maaike Jepma
m.jepma@playingforsuccess.nl
M: +31 6 26 06 61 65
• Aanwezigheid: ma en di.

Centrummanagers 12-18
Maurice van den Broek
m.vandenbroek@talentstad.nl
M: +31 6 44 55 20 98
• Aanwezigheid: di en wo

Frank Aalbers
f.aalbers@ooz.nl
M: +31 6 17 18 09 54
• Aanwezigheid: di en wo

Bezoekadres/Correspondentieadres
Donatellostraat 26
6663 PA Nijmegen-Lent

info@playingforsuccess.nl

Wie Is Wie
PFS Nederland Projectleiding

Back To Top