Ga naar hoofdinhoud

KPC Groep

KPC Groep, de initiatiefnemer van Playing for Success Nederland, is partner in het verbeteren van leerprocessen voor de onderwijssector. Tot de opdrachtgevers behoren organisaties voor onderwijs en opleiding, bedrijven, non-profit instellingen en overheden. Expertisegebieden van KPC Groep zijn leren en leerconcepten, personeels- en organisatieontwikkeling, bestuur, management en bedrijfsvoering en doorlopende leer- en zorglijnen. Gericht op de onderwijspraktijk en met de blik op actuele wetenschappelijke inzichten vertaalt KPC Groep nieuwe kennis en inzichten naar praktische toepassingen voor het onderwijs- en opleidingsveld.

Verstand van leren. Gevoel voor mensen

Ten aanzien van Playing for Success Nederland vervult KPC Groep een faciliterende rol bij de regionale initiatieven en bij de landelijke uitrol. Daarbij horen ook de bewaking van de kwaliteit en de doorontwikkeling en verbreding van het concept Playing for Success.

Voor meer informatie: www.kpcgroep.nl

KPC-Groep

Back To Top