Ga naar hoofdinhoud

Vragen en antwoorden

Vragen van ouders en leerkrachten

Welke kinderen komen in aanmerking?

Playing for Success richt zich op kinderen van 9-14 jaar die een positieve boost kunnen gebruiken. Op school presteren ze, soms tijdelijk, minder dan verwacht.  Leercentra richten zich op kinderen uit groep 6, 7 en 8. Andere op leerlingen uit de eerste twee klassen van het middelbaar onderwijs. Soms worden beide groepen bediend. Playing for Success is niet geschikt voor kinderen met ernstige gedrags- of leerstoornissen.

Waar kan ik mijn kind opgeven?

Voor ouders is het niet mogelijk om kinderen rechtstreeks aan te melden. De deelnemende scholen bepalen welke kinderen in aanmerking komen. In de meeste gevallen loopt het contact via het zorgteam van de school.

Wat kost het voor kinderen om mee te doen?

Sommige vestigingen vragen een kleine bijdrage aan ouders of verzorgers. Voor veel leercentra geldt dat er geen kosten verbonden zijn aan deelname.

Sporten de kinderen ook?

Bij Playing for Success gaat het vooral om sociaal-emotionele ontwikkeling van de deelnemers, in relatie tot leren. Bewegen is geen hoofddoel, maar zeker niet onbelangrijk. Zo wordt er tijdens de ‘rust’ bewogen op of rond het veld. Bij verschillende opdrachten speelt beweging ook een rol. Bewegen en leren is een uitstekende combinatie.

Is het ook voor meisjes?

Meisjes voelen zich vaak net zo aangetrokken tot het voetbal als jongens. De verhouding tussen jongens en meisjes is dan ook vaak 50/50.

Hoe ziet een leercentrum eruit?

Een leercentrum is een ruimte in een voetbalstadion: licht en luchtig, voorzien van een groot aanbod van moderne multimedia en uiteraard met heel veel materiaal van de clubs. Soms wordt de ruimte ook gebruikt voor andere doeleinden, steeds vaker is die speciaal ingericht voor Playing for Success. Tijdens de opdrachten wordt vaak het hele stadion gebruikt.

Mogen ouders er ook komen?

Ouders zijn van harte welkom! Voor aanvang van het programma is er altijd een kennismaking met de ouders. Halverwege het programma worden ze uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen. Ook bij de feestelijke uitreiking van de certificaten mogen ouders natuurlijk niet ontbreken. Indien nodig is er tussentijds telefonisch of schriftelijk contact.

Hoe ziet het lesprogramma er uit?

Het lesprogramma bestaat uit praktische opdrachten met veel aandacht voor taal, rekenen en omgang met computers. Denk aan het maken van een wedstrijdverslag, het berekenen van toeschouwersaantallen, interviews met rolmodellen of het samenstellen van een begroting of een team op basis van een vast budget.

Welke rol hebben voetballers en andere rolmodellen bij Playing for Success?

Dat verschilt per leercentrum. Vaak kan er via e-mail worden gecorrespondeerd of worden er interviews georganiseerd. Spelers en andere rolmodellen worden ook ingezet bij het uitreiken van de certificaten.

Wie begeleidt de kinderen?

Een groep van maximaal 16 kinderen heeft minimaal drie begeleiders: leraren, leraren-in-opleiding of onderwijsassistenten (in opleiding). Minimaal één van hen is gekwalificeerd leraar primair onderwijs of voortgezet onderwijs (2e-graads).

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

Bij vragen of klachten kunt u eerst contact opnemen met de centrummanager van het betreffende leercentrum. Mocht u daar geen bevredigend antwoord krijgen, stuur dan een e-mail met een omschrijving van uw klacht, uw telefoonnummer en de naam van de betrokken vestiging en/of medewerker naar info@playingforsuccess.nl.

Vragen over de organisatie

Wat wil Playing for Success bereiken?

Playing for Success richt zich op kinderen van 9-14 jaar die een positieve boost kunnen gebruiken. Op school presteren ze, soms tijdelijk, minder dan verwacht. Met een innovatief programma, een intensieve begeleiding en in een echte WOW-omgeving (vaak het stadion van een betaald voetbalorganisatie) werken we aan een betere motivatie en samenwerking en aan meer zelfvertrouwen. De prestaties op school nemen daardoor vanzelf toe.  

Welke partijen zijn er bij een leercentrum betrokken?

Bij elk leercentrum zijn altijd drie partijen betrokken: een betaald voetbalorganisatie (of andere instellingen voor sport, natuur of cultuur), onderwijsorganisaties en gemeente en/of gemeentelijke instellingen. Sponsoren en subsidiegevers dragen bij aan de financiering.

Waarom doen scholen mee?

De intensieve begeleiding en de bijzondere sfeer zorgen voor een betere motivatie en samenwerking, en voor meer zelfvertrouwen. De prestaties op school nemen daardoor vanzelf toe. Playing for Success zorgt bovendien voor een goede terugkoppeling van de resultaten.

Waarom doen voetbalclubs mee?

De belangrijkste reden voor de clubs om mee te doen is dat ze met Playing for Success invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

Is de overheid betrokken bij Playing for Success?

Gemeentelijke en soms ook provinciale overheden zijn betrokken bij de leercentra om verschillende redenen. Vaak omdat Playing for Success past in een maatschappelijk programma. Het Ministerie van Onderwijs heeft tot 2016 de landelijke organisatie gefinancierd.

Wat zijn de resultaten van Playing for Success?

Het Verwey-Joker instituut deed onderzoek naar een aantal soft skills die belangrijk zijn voor onderwijsprestaties. Deelnemers aan Playing for Success scoren significant beter dan de controlegroep als het gaat om inzet voor schoolwerk en cognitief zelfvertrouwen.

Onderwijsonderzoeksbureau Oberon deed onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de deelnemers aan Playing for Success. Bij 95 procent is een significante groei te zien met betrekking tot hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo’n 65 procent maakt een grote tot zeer grote groei door op alle vier de onderzochte onderdelen: zelfvertrouwen, motivatie, zelfwaardering en samenwerken.

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar het maatschappelijk rendement van Playing for Success waarbij de kosten zijn afgezet tegen de (mogelijke) financiële opbrengsten.

Maatschappelijke opbrengsten van Playing for Success zitten met name in het voorkomen van zittenblijven en het verminderen van de hulpvraag van leerlingen. Dat Playing for Success daaraan bijdraagt staat vast,

maar er zijn meer factoren die hierop van invloed kunnen zijn. Zeker is dat Playing for Success, in relatie tot vergelijkbare interventies, een zeer efficiënte voorziening is.

Ook de deelname van 15-23 jarigen aan Playing for Success blijkt succesvol.  Uit een driejarige pilotstudie in samenwerking met Het Platform Beroepsonderwijs waaraan zo’n 700 jongeren deelnamen, blijkt dat 82 procent doorstroomt naar een beroepsopleiding of passend werk vond. Het programma scoort daarmee ver boven het gemiddelde van het programma Aanpak Jeugdwerkeloosheid.

Hoe kan ik als school meedoen?

Kijk bij www.playingforsuccess.nl/leercentra of er in uw regio een PfS-leercentrum is. U vindt daar de contactgegevens van de centrummanager. Staat uw regio er niet bij, neem dan contact op met een van volgende personen: Irene de Kort of Machiel van de Laar

Hoe start ik een leercentrum?

Neem contact op met
Irene de Kort,
E: irenedekort@playingforsuccess.nl, T: 06-53540739

of met Iwan Sombroek,
E: i.sombroek@playingforsuccess.nl, T: 06-48425305

Kan ik stage lopen bij Playing for Success?

Stagiairs van verschillende opleidingen spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van de deelnemers. Neem contact op met een van de leercentra voor meer informatie.

Welke steden en clubs beschikken over een leercentrum?

Playing for Success groeit snel. Kijk voor de actuele stand van zaken onder leercentra.

Back To Top