skip to Main Content

Playing for Success Zuid-Friesland

Doelgroep:

Leerlingen afkomstig uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Playing for Success Zuid-Friesland

In ons leercentrum streven wij naar betekenisvol onderwijs met een voortdurend streven naar innovatieve aanpassingen. Het Abe Lenstra Stadion in het algemeen en de diverse ruimtes in het bijzonder staan hierbij centraal. Dankzij de participatie van schoolbesturen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen wij het leren met een WOW factor vorm geven.

Locatie:

De lessen worden verzorgd in het leercentrum (loge 38) van het Abe Lenstra Stadion. De leerlingen lopen, na binnenkomst, samen met de leerkrachten naar het leercentrum. Als team Playing for Success Zuid-Friesland streven wij er naar, gedurende de lessenserie, deelnemende leerlingen diverse ruimtes binnen het stadion van sc Heerenveen te ervaren.

Openingstijden:

Maandag:
15:15 uur – 17:45 uur Basisonderwijs

Dinsdag:
15:15 uur – 17:45 uur Basisonderwijs

Woensdag:
15:15 uur – 17:45 uur Voortgezet Onderwijs

Werkwijze

De vier pijlers binnen ons leerconcept zijn taal, rekenen, ICT en sociaal-emotionele ontwikkeling. In 10 weken tijd wordt er constant gewerkt met activiteiten die deze pijlers bundelen. Hierdoor ontstaan krachtige leersituaties die garant staan voor succeservaringen! Dankzij de inzet van deskundige stagiaires kunnen wij als team Playing for Success Zuid-Friesland nog meer begeleiden bij het formuleren en laten bereiken van leerdoelen die leerlingen hebben geformuleerd.

Kijkje nemen in ons leercentrum

Tijdens de lessenserie zijn er voor ouders en verzorgers twee mogelijkheden om een activiteit bij te wonen. Dit zijn de start- en slotbijeenkomst. Voor de vijfde bijeenkomst worden leerkrachten en IB-ers/zorgcoördinatoren uitgenodigd om hun leerling aan het werk te zien.

Bezoekadres:

Playing for Success Zuid-Friesland
Abe Lenstra Boulevard 19
8448 JA Heerenveen
M: +31 (0) 6 839 052 16

Centrummanager:

Wilbert Funcke
W.funcke@playingforsuccess.nl
M: +31 (0) 6 839 052 16

Docent:

Klaas Rozema
k.rozema@playingforsuccess.nl
M: +31 (0) 6 839 052 16

Back To Top