Ga naar hoofdinhoud

Playing for Success Alkmaar

Doelgroep

Kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. Playing for Success is bedoeld voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfvertrouwen, motivatie, samenwerking en het creëren van een positiever zelfbeeld.

Locatie

Het leercentrum bevindt zich in de Co Adriaanse Persruimte van het AFAS stadion van betaald voetbalorganisatie AZ.

Wat leren we de deelnemers?

In het stadion werken we samen met de kinderen onder andere aan:

 • zelfvertrouwen,
 • een positief zelfbeeld
 • motivatie

Daarnaast ontdekken de deelnemers hun kwaliteiten en talenten, leren ze contacten te leggen en onderhouden met anderen en leren ze (zich) te presenteren.

Hoe doen we dat?

De kinderen werken samen aan inspirerende en uitdagende opdrachten op het gebied van rekenen, taal en ICT. Dit doen ze bijvoorbeeld in het Fancentrum van AZ, op de tribunes van het stadion, in de Mixed Zone en in de Persruimte.

Deze opdrachten, gecombineerd met het stadion, de sport en de ambiance van de professionele voetbalwereld, dragen allemaal bij aan een omgeving die stimuleert om beter te presteren en te geloven in jezelf. Want als kinderen ontdekken dat leren ook leuk kan zijn, hervinden ze hun zelfvertrouwen en motivatie en nemen de schoolprestaties toe.

Voorbeelden activiteiten

 • Rekenopdrachten in het Fancentrum van AZ,
 • Taalopdrachten tijdens het tribunespel op de hoofdtribune,
 • Met de tablets op zoek naar antwoorden in het stadion tijdens de fotohunt,
 • Lekker rennen en rekenen tijdens het zweet en renspel,
 • Werken met portofoons van de beveiliging tijdens het Stadion Speurspel.

Praktische informatie

 • Het programma bestaat uit 10 of 11 bijeenkomsten, eenmaal per week, buiten schooltijd. Er zijn geen bijeenkomsten tijdens de vakanties.
 • De bijeenkomsten duren twee uur.
 • Ouders zorgen zelf voor het vervoer van hun kind van en naar het AFAS Stadion.
 • Deelnemers worden ontvangen in de Co Adriaanse Persruimte van het stadion.
 • De bijeenkomsten voor de kinderen van het primair onderwijs zijn op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag. Op woensdagmiddag draaien we twee groepen: om 13:30 uur en om 16:00 uur. Ook op donderdagmiddag zijn er twee groepen te gast: om 15.30 uur en 16.00 uur.
 • Jongeren uit het voortgezet onderwijs komen op dinsdag- of donderdagavond.
 • Jongeren uit de Taalklassen of het praktijkonderwijs komen op maandagmiddag.
 • De groepen bestaan uit maximaal 16 leerlingen en worden begeleid door een docent, ondersteund door minimaal drie studenten, die samen zorgen voor een intensieve begeleiding van de deelnemers.

Aanmelding

Aanmelden van leerlingen gaat altijd via de school. Deelnemers kunnen dus niet rechtstreeks bij Playing for Success worden aangemeld.

Leerlingen van scholen die aangesloten zijn bij de volgende schoolbesturen kunnen meedoen aan de training: SaKS, Ronduit, Tabijn, Allente, Blosse, ISOB, SOVON, PCC, Trinitas College en het Jan Arentsz.

Flyer

KLIK HIER om onze flyer te downloaden.

Jaarverslag

KLIK HIER om het jaarverslag over 2022 te downloaden.

AVG PFS Alkmaar Privacy

KLIK HIER om onze AVG-privacy voorwaarden te downloaden .

Centrummanager
Iwan Sombroek
i.sombroek@playingforsuccess.nl
T: 072 – 547 81 71
Aanwezig: maa t/m vrij

Docent
Francisco Rubio Fernandez
f.rubiofernandez@playingforsuccess.nl
T: 072 – 547 8171
Aanwezig: woe & don

Docent
Francis Seignette
f.seignette@playingforsuccess.nl
T: 072 – 547 81 71
Aanwezig: dinsdag

Postadres
Playing for Success Alkmaar
AFAS Stadion
Stadionweg 1
1812 AZ Alkmaar
T: 072 – 547 8000
T: 072 – 547 8171

Bezoekadres
AFAS Stadion
Ingang 9, onder het Fancentrum

Facebook Twitter Instagram

Back To Top