Ga naar hoofdinhoud

ANBI

De stichting Playing for Success Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat  giften aan Stichting Playing for Success Nederland in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker.

Naam instelling: Stichting Playing for Success Nederland
Bezoekadres: Donatellostraat 26, 6663 PA Nijmegen-Lent
Telefoon: 06 53540739
KvK: 52014436
E-mail: i.dekort@playingforsuccess.nl

Directie
Mevrouw Irene de Kort, Algemeen Directeur

Samenstelling van het bestuur
De heer Jan Nijhuis, Voorzitter
De heer Piet van der Vegt, Penningmeester

De door de Belastingdienst verplichte vermelding van gegevens m.b.t. het bestuur en de financiële huishouding vindt u in de jaarrekeningen:

• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023

Playing for Success Nederland

• Jaarverslag 2018
• Jaarverslag 2019
• Jaarverslag 2020
• Jaarverslag 2021
• Jaarverslag 2022
• jaarverslag 2023

Stichting Playing for Success Alkmaar:

• Jaarverslag 2018
• Jaarverslag 2019
• Jaarverslag 2020
• Jaarverslag 2021
• Jaarverslag 2022

Stichting Playing for Success Rotterdam:

• Jaarverslag 2018
• Jaarverslag 2019
• Jaarverslag 2020
• Jaarverslag 2022
• Jaarverslag 2023

Back To Top