Ga naar hoofdinhoud

ANBI

De stichting Playing for Success Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat  giften aan Stichting Playing for Success Nederland in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker.

Naam instelling: Stichting Playing for Success Nederland
Bezoekadres: Donatellostraat 26, 6663 PA Nijmegen-Lent
Telefoon: 06 53540739
KvK: 52014436
E-mail: i.dekort@playingforsuccess.nl

Samenstelling van het bestuur
De heer Jan Nijhuis, Voorzitter
Mevrouw Irene de Kort, Directeur Bestuurder
De heer Piet van der Vegt, Penningmeester

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De heer Bert Boetes 
De heer Machiel van der Laar

De door de Belastingdienst verplichte vermelding van gegevens m.b.t. het bestuur en de financiële huishouding vindt u in de jaarrekeningen:

• 2013
• 2014
2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021

Stichting Playing for Success Alkmaar:

• Jaarverslag 2017
• Jaarverslag 2018
• Jaarverslag 2019
• Jaarverslag 2020
• Jaarverslag 2021

Stichting Playing for Success Rotterdam:

• Jaarverslag 2016
• Jaarverslag 2017
• Jaarverslag 2018
• Jaarverslag 2019
• Jaarverslag 2020

Back To Top