Ga naar hoofdinhoud

ANBI

De stichting Playing for Success Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI. Dit betekent dat de giften welke gedaan zijn aan onze Stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker.

Naam instelling: Stichting Playing for Success Nederland
Bezoekadres: Landhuizenlaan 23, 5235 HP  ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 06 53540739
KvK: 52014436
E-mail: i.dekort@playingforsuccess.nl

Samenstelling van bestuur
Voorzitter: Jan Nijhuis

Samenstelling Raad van Toezicht
De heer drs. J.C. Maan RA, Voorzitter
Mevrouw mr. G.M.M. Blokdijk, Lid
De heer drs. J.A. Kamps, Lid
De heer prof. dr. F. Leijnse, Lid

De door de Belastingdienst verplichte vermelding van gegevens m.b.t. het bestuur en de financiële huishouding vindt u in de jaarrekeningen:

• 2013
• 2014
2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021

Stichting Playing for Success Alkmaar:

• Jaarverslag 2017
• Jaarverslag 2018
• Jaarverslag 2019
• Jaarverslag 2020
• Jaarverslag 2021

Stichting Playing for Success Rotterdam:

• Jaarverslag 2016
• Jaarverslag 2017
• Jaarverslag 2018
• Jaarverslag 2019
• Jaarverslag 2020

Back To Top