Ga naar hoofdinhoud
Opkomen voor jezelf

DoeBoek thema Opkomen voor jezelf

Laat je horen!

Chinees boksen

Is er iemand in de buurt die durft?

Nederlands Jeugdinstituut

Naar de site van het Nederlands Jeugdinstituut

Naar NJI.nl

Spijt – trailer

De film Spijt laat zien wat pesten kan betekenen als negatief gevolg.

Tips voor als je gepest wordt

Lees de tips op de site van het Nederlands jeugdinstituut

Tips voor als je gepest wordt

Pijl kleur 01

Tips voor ouders

Er is heel veel goede informatie over pesten te vinden. Onthoud dat pesten een groepsproces is, waar je kind geen schuld aan heeft. Het is belangrijk om je kind te laten weten dat het pestgedrag niet aan zichzelf ligt.

Meer informatie op www.nji.nl

Wil je werken aan de weerbaarheid van je kind, vergeet dan niet dat je als ouder hier ook een heel belangrijke rol in kan spelen.

Tip: Geef jouw zoon of dochter de kans dingen zelf te doen en problemen zelf op te lossen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, daarom deze uitspraak als geheugensteun: “Vraag meer en zeg minder

We zijn vaak geneigd om onze kinderen te helpen door het voor ze op te lossen. We geven tips en zeggen wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld bij een ruzie tussen kinderen of als er iets op school speelt. Probeer jouw zoon of dochter te stimuleren het zelf te doen.

Help hem door bijvoorbeeld te vragen: Hoe denk jij zelf dat je het zou kunnen oplossen? Wanneer een kind een eigen oplossing bedenkt en deze ook uitvoert kan dit een enorme groei zijn voor het zelfvertrouwen!

Wat hulp zinnetjes die je zou kunnen zeggen om je zoon of dochter te helpen bij het probleem:

  • ‘Hoe denk je dat je dit zou kunnen oplossen?’
  • ‘Wie kan jou daarbij helpen?’
  • ‘Wat zou jou op dit moment helpen?’
  • ‘Is het je wel eens eerder gelukt? ‘Hoe is het je toen gelukt?’
  • ‘Wat denk je dat …. zou doen in jouw situatie?’
  • Wil je het eens samen met mij oefenen?’
Back To Top