Ga naar hoofdinhoud

Playing for Success Maastricht

Playing for Success Maastricht is een uniek traject voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar die – om wat voor reden ook – niet zo stevig in hun schoenen staan. Tijdens het 10 weken durende project krijgen kinderen door middel van diverse succes- en wow-ervaringen, een enorme boost in hun zelfvertrouwen en motivatie, waardoor ze met hernieuwde energie, meer eigenwaarde en enthousiasme naar school gaan.

Organisatie

Playing for Success Maastricht is een stichting die haar bestaansrecht ontleent aan de bijdragen van de onderstaande (onderwijs)organisaties:

• Stichting kom Leren
• Stichting MosaLira
• Trajekt

Het leercentrum van waaruit Playing for Success Maastricht haar activiteiten ontplooit, is gevestigd in stadion de Geusselt, thuisbasis van MVV Maastricht, op de tweede verdieping, in de Stichting van 043 skybox. Op dinsdag en donderdag maakt Playing for Success Maastricht gebruik van deze skybox. De kinderen ontmoeten elkaar hier elke week en vanuit hier vinden de speelrondes plaats, met diverse uitstapjes en opdrachten in ruimtes van en rondom het stadion.

Centrummanager
Iris de Graaf
i.degraaf@playingforsuccess.nl
06-15004839
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Centrummanager
Claire van den Bosch
c.vandenbosch@playingforsuccess.nl
06-48041015
Werkdagen: maandag t/m woensdag

Docent
Dionne Verboeket
d.verboeket@playingforsuccess.nl
Werkdagen: dinsdag en donderdag

Algemeen mailadres: maastricht@playingforsuccess.nl

Het team wordt ondersteund door diverse stagiairs, afkomstig van de opleidingen Social Work en Pedagogiek.

Partner worden?

Wilt u als onderwijsinstelling ook dat uw leerlingen gratis deel kunnen nemen aan Playing for Success Maastricht en onze partner worden? Neemt u dan contact op met Iris de Graaf of Claire van den Bosch.

Missie, kernwaarden, visie

Missie

Playing for Success Maastricht is een grensverleggend initiatief waarbij kinderen (van 9 t/m 14 jaar) in korte tijd een ‘boost’ krijgen op het gebied van zelfvertrouwen en motivatie. Doordat kinderen steviger in hun schoenen staan, krijgen ze (weer) grip op hun eigen toekomst, leefstijl en zelfredzaamheid.

Kernwaarden

Zelfregulatie

Zelfregulatie is een belangrijke voorwaarde om effectief te kunnen leren. Binnen Playing for Success Maastricht wordt door middel van gerichte begeleiding gestuurd op zelfregulatie: evaluatie en reflectie vormen een belangrijk onderdeel binnen het programma. De ontwikkeling (uitkomsten van gesprekken, doelen en prestaties) wordt in samenwerking met elk kind dat het programma doorloopt, systematisch vastgelegd in het ‘groeiboekje’.

Toekomstdenken

Playing for Success Maastricht heeft haar programma ontwikkeld met als basisgedachte de uitgangspunten van oplossingsgericht werken. De begeleiding is toekomstgericht en gericht op de oplossingen in plaats van de problemen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden en naar kwaliteiten. Het kind is deskundig, het gaat over zijn/haar leven en zijn/haar toekomst.

Maatwerk

Playing for Success Maastricht streeft naar maatwerk op individueel- en groepsniveau. Dit betekent dat de activiteiten worden afgestemd op de individuele kinderen en jongeren en op de groepsdynamiek. De keuze van de uit te voeren activiteiten wordt gemaakt door de docent. Het vergroten van zelfvertrouwen, zelfbeeld en/of (leer) motivatie staat hierbij voorop.

Visie

Playing for Success Maastricht is een unieke kans om zo veel mogelijk kinderen uit Maastricht en heuvelland stevig in hun schoenen te laten staan. Dankzij de enorme boost die kinderen tijdens het traject krijgen, werken we samen aan een beter toekomstperspectief.

 • Op een locatie buiten school, in een WOW-omgeving.
 • We richten ons op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 9 t/m 14 jaar.
 • Unieke samenwerking tussen verschillende organisaties.
 • Het positief inzetten van leerzame activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
 • Het circa 10 weken durende programma sluit aan bij de individuele leerbehoeften en -mogelijkheden van de kinderen.

Werkwijze

Playing for Success Maastricht is een grensverleggend initiatief waarmee kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar in korte tijd een ‘boost’ krijgen op het gebied van zelfvertrouwen en motivatie. Het gaat om kinderen die op school méér kunnen dan ze laten zien, om welke reden dan ook. Door te focussen op het vergroten van zelfvertrouwen, motivatie, weerbaarheid en eigenwaarde, en door spelenderwijs met taal en rekenen bezig te zijn, komen kinderen beter in hun vel te zitten en ontdekken ze dat leren leuk kan zijn.

Kenmerken

Bij Playing for Success Maastricht volgen kinderen gedurende circa tien weken een programma gebaseerd op verschillende thema’s van ongeveer 2,5 uur. Er is enthousiaste begeleiding en de inspiratie van de wow-locatie is er nadrukkelijk aanwezig.

Kenmerken Playing for Success Maastricht:

 • Programma van circa 10 weken, 1 middag per week, ca. 2,5 uur, gericht op kinderen tussen 9 en 14 jaar, met name gericht op het versterken van zelfvertrouwen en motivatie;
 • Aanvullend op het reguliere onderwijs;
 • Selectie vindt plaats via school;
 • Gebaseerd op vrijwillige (maar niet vrijblijvende) deelname;
 • Betrokkenheid van ouders is een voorwaarde;
 • Playing for Success Maastricht wordt geleid door gekwalificeerde centrummanagers en docenten met ondersteunende medewerkers;
 • Sluit aan bij de individuele leerbehoeften en -mogelijkheden.
 • Spelenderwijs aan de slag;
 • Brengt de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie in beeld;

Motivatie

Het uitgangspunt van Playing for Success Maastricht is dat alle kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren. Maar soms gaat het gewoon even niet zo lekker en raakt een kind gedemotiveerd, vaak door een aantal vervelende (leer)ervaringen in korte tijd. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen lijden daaronder en deze kinderen denken dat ze niet (goed) kunnen leren. Playing for Success helpt hen weer stevig in hun schoenen staan en laat hen ontdekken dat leren ook leuk kan zijn.

Inspiratie

Playing for Success Maastricht brengt kinderen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school waar ze zo veel mogelijk positieve leerervaringen opdoen. Hier werken ze samen met andere kinderen aan opdrachten die aansluiten bij hun interesses,  en beleven ze echte wow-momenten.

Zelfvertrouwen

Een echte wow-omgeving; het draagt allemaal bij aan een omgeving die de kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als leerlingen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, hervinden ze hun zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.

WOW-factor

Behalve professionele centrummanagers en docenten, zijn er enthousiaste stagiairs en vrijwilligers die als mentor worden ingezet om de leerlingen te begeleiden en stimuleren. Ook zij vinden het een uitdaging om aan dit bijzondere project mee te doen. Samen dragen ze bij aan de wow-factor!

Informatie

Kinderen

Hoi,
Leren op school kan soms best serieus zijn. Voor jou misschien wel iets te serieus. Bij Playing for Success Maastricht wordt leren weer leuk!

Als je wordt uitgekozen om mee te doen aan Playing for Success mag je circa 10 weken lang een middag naar onze wow-locatie komen. Samen met andere kinderen doe je mee aan allerlei opdrachten. Ondertussen maak je zeker weten nieuwe vrienden!

Niet iedereen mag zomaar meedoen aan Playing for Success. Jouw school bepaalt welke kinderen er mee mogen doen.

Als jouw school meedoet aan Playing for Success en je wordt uitgekozen om mee te doen, dan weten we één ding zeker. Je zult merken dat je goed bent in dingen waar anderen misschien niet zo goed in zijn. Dat je aardig gevonden wordt en dat je dingen leert die je eerst niet kon of misschien niet durfde te doen.

Heel veel (playing for) success!

Ouders

Welke kinderen komen in aanmerking?

Kinderen van 9 tot en met 14 jaar die meer kunnen dan ze op school laten zien. Soms hebben deze kinderen een leerachterstand. Vaak speelt een gebrek aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en motivatie vooral een grote rol in het achterblijven van de schoolprestaties van het kind.
Playing for Success Maastricht richt zich op kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en leerlingen uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Playing for Success is niet geschikt voor kinderen met ernstige gedrags- of leerstoornissen.

Waar kan ik mijn kind opgeven?

Voor (een) ouder(s) is het niet mogelijk om een kind rechtstreeks aan te melden. De deelnemende scholen bepalen welke kinderen in aanmerking komen. In de meeste gevallen loopt het contact via de ZorgTeams van de school.

Wat kost het voor kinderen om mee te doen?

Deelname aan Playing for Success Maastricht is gratis.

Sporten de kinderen ook bij jullie?

Bij Playing for Success Maastricht gaat het er vooral om dat kinderen beter in hun vel komen te zitten en dat zij – spelenderwijs – hun vaardigheden vergroten. Bewegen is geen hoofddoel, maar zeker niet onbelangrijk. Bij verschillende opdrachten speelt beweging een rol.

Is Playing for Success ook voor meisjes?

Meisjes voelen zich vaak net zo aangetrokken tot het programma als jongens. De verhouding tussen jongens en meisjes is dan ook vaak 50/50.

Waar vindt Playing for Success Maastricht plaats?

De kinderen komen samen in een wow-locatie in Maastricht. De ruimte is multi-functioneel en kan worden omgetoverd tot een ‘leslokaal’ voorzien van moderne multimedia .

Zijn ouders/verzorgers ook welkom?

Voordat Playing for Success Maastricht van start gaat, is er altijd een kennismakingsmiddag met de ouders. Ook bij de feestelijke afsluiting en uitreiking van de certificaten mogen ouders natuurlijk niet ontbreken. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers tussentijds ook altijd contact opnemen, telefonisch of per e-mail.

Hoe ziet het programma er uit?

De kinderen komen één keer per week ca. 2,5 uur naar de wow-locatie in Maastricht. Het programma duurt circa 10 weken. Het programma bestaat uit verschillende thema’s die aan bod komen.

Scholen

Kenmerken Playing for Success Maastricht

Playing for Success is een beproefd concept dat al meer dan 10 jaar met succes in Engeland draait. De belangrijkste kenmerken:

 • (naschools) traject van circa tien weken, een middag per week, ca. 2,5 uur, speciaal voor kinderen (9 t/m 14 jaar) met weinig zelfvertrouwen en motivatie, die veel meer kunnen dan ze op school laten zien
 • aanvullend op het reguliere onderwijs
 • selectie vindt plaats via school
 • gebaseerd op vrijwillige, niet vrijblijvende deelname
 • betrokkenheid van ouders is een voorwaarde
 • leercentra worden geleid door gekwalificeerde centrummanagers en docenten met ondersteunend personeel
 • biedt een curriculum dat aansluit bij de individuele leerbehoeften en -mogelijkheden
 • brengt de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie in beeld

Curriculum

Het curriculum is programma- en ontwikkelingsgericht. Het curriculum bevordert de persoonlijke ontwikkeling, het samenwerken, het reflecteren en het stellen van eigen doelen.

Relatie school – Playing for Success Maastricht

Er is sprake van een duidelijk scheiding tussen school en de activiteiten bij Playing for Success Maastricht. Het is aanvullend en vindt buiten de schoolomgeving plaats. De vorderingen van de kinderen bij Playing for Success Maastricht worden na afloop teruggekoppeld aan de school. De school bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor deelname aan Playing for Success.

Selectie

De kinderen worden geselecteerd door IB-ers, zorg-coördinatoren, mentoren en/of leerkrachten van de scholen. Het programma is er voor ALLE kinderen, maar vooral voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben en/of niet gemotiveerd zijn. Hierdoor halen zij niet het maximale uit hun mogelijkheden en scoren ze doorgaans lager dan de  landelijke standaard. Playing for Success Maastricht richt zich niet op kinderen met zware gedragsproblemen of leerstoornissen, maar kan wel een positieve bijdrage leveren aan bv. het vergroten van de weerbaarheid en het verminderen van faalangst bij deze kinderen.

Criteria voor deelname aan Playing for Success Maastricht

Kinderen (9 t/m 14 jaar) die voor deelname aan Playing for Success Maastricht in aanmerking komen, voldoen aan één of meer van de onderstaande criteria. Deze kinderen:

 • hebben weinig zelfvertrouwen,
 • hebben een negatief zelfbeeld (faalangst),
 • zijn (vaak door bovenstaande) weinig gemotiveerd,
 • geloven zelf dat ze niet (goed) kunnen leren,
 • zijn vaak onopvallend aanwezig,
 • zijn minder weerbaar dan andere kinderen,
 • worden (regelmatig) gepest.

Vrijwillige deelname

Deelname vindt plaats op vrijwillige basis. Dit is een belangrijke slagingsfactor van Playing for Success. Kinderen zijn gemotiveerd omdat ze zelf voor Playing for Success kiezen. Deelname is daarentegen niet vrijblijvend. Bij de start worden contracten afgesloten met de kinderen en hun ouders en er worden afspraken gemaakt over de aanwezigheidsplicht.

Medewerkers

Op een groep van 15 kinderen zijn minimaal drie begeleiders aanwezig. Eén van hen is altijd een professioneel docent, de ondersteunende medewerkers zijn mbo of hbo-studenten, vanuit een op kinderen gerichte beroepsopleiding, of vrijwilligers met een vergelijkbare achtergrond.

Rolmodellen

Het werken met idolen is een belangrijk onderdeel van het curriculum, door ze bijvoorbeeld te betrekken bij opdrachten.

Structuur

Behalve de intensieve, positieve coaching en aandacht is er een duidelijke structuur bij Playing for Success. De kinderen weten wat er van hen wordt verwacht bij de opdrachten en in de omgang met elkaar. De combinatie van enthousiaste ondersteuning en structuur zorgt voor een duidelijk, stimulerend en positief leerklimaat.

Toetsen

Groei in zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie wordt gemeten bij Playing for Success. De uitkomsten worden gebruikt voor het opstellen van individuele veranderwensen. Een leerlingvolgsysteem is momenteel in ontwikkeling.

Betrokkenheid

De kinderen worden geselecteerd en aangemeld door IB-ers, zorg-coördinatoren, mentoren en/of leerkrachten van de scholen. Zij zijn tevens aanspreekpunt voor de centrummanager van Playing for Success en vormen de verbinding tussen Playing for Success en school. Met als doel dat de deelnemende scholen optimaal betrokken zijn bij hetgeen hun leerlingen doen en leren. Zij ontvangen regelmatig een verslag van de vorderingen, deze wordt ook verstuurd aan ouders/verzorgers van de kinderen die meedoen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Playing for Success Maastricht? Of uw school aanmelden voor deelname? Iris de Graaf of Claire van den Bosch, centrummanagers, staan u graag te woord. Zij zijn bereikbaar per e-mail maastricht@playingforsuccess.nl.

Sponsoring

Hier vindt u binnenkort informatie over de mogelijkheden om sponsor te worden.

Anbi

De stichting Playing for Success Maastricht is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker.

Volgens de voorwaarden van ANBI per 1 januari 2014 moet hiertoe de volgende informatie beschikbaar zijn op de website:

Naam instelling
Stichting Playing for Success Maastricht

Bezoekadres
Stadion de Geusselt
Geusseltweg 1
6225 XS Maastricht

Postadres
Trefcentrum Wittevrouwenveld
Edisonstraat 4
6224 GK Maastricht

Telefoon: 06-15004839
Kvk-nummer: 57475474
E-mail: i.degraaf@playingforsuccess.nl

Samenstelling van bestuur
Voorzitter: Nathalie Dehing (Trajekt)
Secretaris: Jean-Pierre Giesen (Stichting MosaLira)
Penningmeester: Ron Benen (MVV Maastricht)
Algemeen lid Inge Ambaum (Stichting kon Leren)

Beloningsbeleid
De professionals die voor Playing for Success Maastricht werken zijn gedetacheerd en krijgen betaald volgens de CAO Primair en Voortgezet Onderwijs. De stagiairs lopen vrijwillig stage en krijgen geen stagevergoeding. De bestuursleden van de stichting krijgen geen vergoeding voor hun diensten.

De belanghebbenden van Playing for Succes Maastricht zijn:

 • leerlingen en ouders
 • onderwijsinstellingen in Maastricht en heuvelland
 • regionaal bedrijfsleven
 • lokale overheid/maatschappij

 

PfS Maastricht op Facebook  PfS Maastricht op X  PfS Maastricht op Instagram

Back To Top