skip to Main Content

Playing for Success Rotterdam Excelsior

Doelgroep

Leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 van het regulier- én speciaal basisonderwijs die een positieve boost kunnen gebruiken.

Locatie

Het DHL Leercentrum bevindt zich op de 1e etage. Ingang via de trap aan de rechterzijde van het hoofdgebouw.

Werkwijze

Deelnemers werken op een interactieve manier aan vaardigheden als doorzetten, voor zichzelf opkomen, zichzelf presenteren en samenwerken: vaardigheden die topsporters ook moeten beheersen om wekelijks tot een topprestatie te komen. De spelers van Excelsior komen hier tijdens de bijeenkomsten graag over vertellen en worden betrokken bij de lessen om een goed voorbeeld te geven aan de leerlingen (rolmodelfunctie). Deelnemers krijgen ook een kijkje achter de schermen bij een professionele voetbalclub.

Verder wordt er in en om het stadion gewerkt met taal- en rekenopdrachten. Tijdens die opdrachten komen deelnemers op plaatsen die voor anderen gesloten blijven.

Het innovatieve programma, de intensieve begeleiding, de succeservaringen en de bijzondere omgeving van stadion Woudestein zorgen voor een betere motivatie, samenwerking en voor meer zelfvertrouwen. Ze geven kinderen weer het gevoel dat ze er toe doen.

Voorbeelden activiteiten

  • Leerdoel bepalen
  • Interviewtechniek met spelers
  • Eredivisiewedstrijd bezoeken
  • Rondleiding en speurtocht met diverse taal- en rekenopdrachten

Programma

Het programma bestaat uit 13 bijeenkomsten verdeeld over twee periodes.

De eerste periode bestaat uit acht bijeenkomsten. Aan het einde van de achtste bijeenkomst tekenen de ouders en de kinderen samen een plan van aanpak om het leerdoel te bereiken. Hier werken de kinderen zelf op school aan verder. Hierover zal intensief contact zijn met de leerkracht (en de IB-er), de ouders en het kind zelf.

Na een tussenperiode van een aantal weken volgt een tweede periode van vijf bijeenkomsten.

Alle bijeenkomsten vinden plaats bij Excelsior4ALL in het DHL Leercentrum in Stadion Woudestein, op woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur of op donderdag tussen 15:30 uur tot 18:30 uur.

Playing for Success Rotterdam

De Rotterdamse leercentra bij Excelsior4All en Rotterdam Basketbal werken nauw met elkaar samen. Daarnaast vindt kennisuitwisseling plaats met andere leercentra in Nederland.

Vervoer

Playing for Success zorgt ervoor dat deelnemers op school worden opgehaald en veilig naar het leercentrum in het stadion worden gebracht. Als u uw kind na de bijeenkomst ophaalt, bent u uiteraard van harte welkom in het DHL leercentrum. U kunt dan zien, wat er die dag allemaal gedaan is tijdens de les.

Leerlingen aanmelden

Het aanmelden gaat via de leerkrachten of IB-ers van de deelnemende school. Zij nemen contact op met de ouders voordat de leerlingen worden geplaatst.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkrachten van de deelnemende scholen of bij de centrummanager van Playing for Success.

ANBI

Stichting Playing for Success Rotterdam is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Insteling (ANBI). De door de Belastingdienst verplichte vermelding m.b.t. het bestuur en de financiële huishouding vindt u in het jaarverslag over 2015.

Contact

DHL Leercentrum
Honingerdijk 110
3062 NX Rotterdam
T: 010-4873426

Centrummanager: Jochen Dekker
E-mail: j.dekker@playingforsuccess.nl
Tel: 06-19062365

Docent: Iris de Iongh
E-mail: i.deiongh@playingforsuccess.nl
Tel: 06-51823761

Vertrouwenspersoon: Margriet Maris
E-mail: margriet@hetvolstevertrouwen.nl
Tel: 06-51166161
Website: www.hetvolstevertrouwen.nl

Back To Top