Ga naar hoofdinhoud

AZ sluit aan bij Playing for Success

9 december 2013

AZ sluit aan bij Playing for Success

De tweede groep van 15 deelnemers is net aan de slag. De eerste groep deelnemers heeft hun certificaat inmiddels in ontvangst genomen. Maar vandaag is het Playing for Success Leercentrum in het AFAS-stadion dan toch echt officieel geopend. AZ, gemeente Alkmaar en 71 scholen voor primair en voortgezet onderwijs uit de regio Alkmaar zijn bij het lesprogramma betrokken.

“Playing for Success gebruikt de uitdagende wereld van de topsport om het zelfvertrouwen van kinderen te vergoten,” zegt centrummanager Hans Ploeg. Het naschoolse programma is bedoeld voor kinderen en jongeren van 9 tot 14 jaar die om sociaal-emotionele redenen niet de presentaties leveren op school  die van ze verwacht wordt. Het innovatieve programma, de intensieve begeleiding en de bijzondere ambiance van het AFAS-stadion leiden tot meer motivatie en zelfvertrouwen en daardoor tot betere prestaties op school.”
“Playing for Success laat kinderen ervaren dat ze wel degelijk kunnen leren en dat leren zinvol is en leuk kan zijn. De inhaalslag die ze maken, heeft grote effecten op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Het lesprogramma bestaat uit activiteiten die aan het stadion en het voetbal zijn gerelateerd en die bijdragen aan de taal- en rekenontwikkeling en de computervaardigheden van leerlingen. Denk aan het schrijven van een wedstrijdverslag, of het berekenen van toeschouwersaantallen.”
Wethouder onderwijs en jeugd Mirjam Hamberg: “We kunnen met dit uitdagende programma de schoolprestaties in Alkmaar en omstreken verbeteren. én samenwerken met AZ. Voor de groep leerlingen uit het voortgezet onderwijs geldt ook nog eens dat Playing for Success schooluitval voorkomt. Dat noem ik een win-win situatie!”
Ook Toon Gerbrands, directeur algemene zaken van AZ is verguld met het nieuwe leercentrum: “Wij vinden dat wij als voetbalclub onze verantwoordelijkheid moeten uitdragen naar de maatschappij. Playing for Success is gezien het educatieve karakter en de nadruk op participatie, bij uitstek een project dat bij AZ past.”
Jaarlijks kunnen zo’n 300 kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs uit Alkmaar en omgeving aan Playing for Success Alkmaar meedoen. Het leercentrum in het stadion van AZ is het 17e centrum bij een Nederlandse betaald voetbalorganisatie.

Kinderpostzegels en Playing for Success investeren in veerkrachtige kinderen

Zwolle, 21 april 2023 –Kinderpostzegels en Playing for Success Nederland gaan samenwerken om de veerkracht van kinderen te vergroten. Kinderpostzegels investeert de komende jaren 1,3 miljoen euro in de verdubbeling van het aantal deelnemers van vier naar achtduizend per jaar en in de verdere verbetering van de programma’s van Playing for Success. Daarmee wordt het…

10 jaar PfS Almere

10 jaar PfS Almere, van 12 naar 2100 leerlingen  Almere, 4 april- 10 jaar na de oprichting van Playing for Success in Almere gaf onze ambassadeur Peter Heerschop met een mooi en indringend verhaal het startsein voor de ondertekening van een nieuw convenant waarmee alle partners zich opnieuw aan Playing for Success Almere verbinden.  Centrummanager…

Feyenoord, Excelsior en RBC samen in onderwijs
Peter Heerschop bezoekt PfS Groningen
Back To Top