Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek: 98% ouders ziet vooruitgang bij hun kind

Het gaat goed met Playing for Success in Rotterdam. Onderzoek van het Verwey Jonker Instituut wijst uit dat 98 procent van de ouders vooruitgang ziet bij deelnemende kinderen. Een stijging van zes procent ten opzichte van eerder onderzoek.

De wijzigingen in het programma die vorig jaar zijn ingezet werpen hun vruchten af. Dat blijkt ook uit het waarderingscijfer dat Playing for Succes Rotterdam krijgt van de deelnemende scholen: een 8,3.

PfS Rotterdam gaat de komende tijd aan de slag met een aantal verbeterpunten die in het onderzoek worden voorgesteld. Zo zullen ouders en scholen nog meer bij het programma worden betrokken en zal meer accent worden gelegd op bewegingsonderdelen in het programma.

Download hier het factsheet dat Verweij-Jonker van het onderzoek maakte.

AZ verlengt
Telstar Thuis
Back To Top